خردمندانه “آجیل” نخریم!

قرار نیست زیر بار هر قیمتی برویم ؛ خردمندانه

این یک باور دیرینه دربین ما ایرانیان است که اگر در روزهای نوروز ، در پذیرایی از مهمانان ، آجیل وجود نداشته باشد ، برایمان «بد» است!
البته برای مردم مهمان نوازی مانند ایرانیان ، این «مسأله» عادی است. به همین خاطر است که اگر قیمت آجیل ، سر به فلک هم بگذارد ، ما ایرانی ها ، حتی به بهای زدن از شکم زن و فرزند هم که شده ، باید آن را تهیه کنیم تا آبروداری نماییم! حتی اگر در خانه هایمان ، فرزندان خود را از دست زدن به ظرف آجیل -مخصوصاً پسته هایش- منع کنیم و چشم غره رفتن مادر به کودکان که “ذلیل مرده! باز مهمون دیدی؟ دست به اون آجیل ها نزن” امری عادی باشد!

 

==>> مشاهده خردمندانه “آجیل” نخریم! . . .

 

برچسب ها :