ملاک یک ازدواج موفق چیست؟

مهم ترین ملاک های ازدواج موفق
ازدواج را می توان یکی از خطیر ترین مسائل در طی زندگی دانست که اگر به درستی انجام نشود مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. در این بین هرچه دختر و پسر از لحاظ های مختلف به یکدیگر نزدیک تر باشند بی شک ازدواجی موفق تر خواهند داشت.
این مجموعه ویژگی ها در منابع اسلامی با عنوان کفویت عنوان شده است که در ابعاد گوناگونی چون: سن، وضعیت روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تحصیلی قابل بررسی است.

 

==>> مشاهده ملاک یک ازدواج موفق چیست؟ . . .

 

برچسب ها :