دل نوشته های غمگین و احساسی

دل نوشته های غمگین و احساسی

بگذریم عزیزم!

سلام مرا به روز های تعلل ات برسان روی خوش غرورت را ببوس لج بازی های من هم بلند بلند سلام می رسانند وعده دیدارمان باشد راس ساعت پشیمانی

::
::
امروز باورم شد
که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را!
از من که گذشت…
اما…
هرجا که هستی
“خسته نباشی”!

 

==>> مشاهده دل نوشته های غمگین و احساسی . . .

 

برچسب ها :