دل نوشته های عاشقانه و احساسی

دل نوشته های عاشقانه و احساسی

چه واژه مظلومیست “قسمت” ، گاهی همه تقصیرهای ما را به گردن میگیرد !

::
::
دوستی ها کمرنگ … بی کسی ها پیداست … راست گفتی سهراب! … آدم اینجا تنهاست!

 

==>> مشاهده دل نوشته های عاشقانه و احساسی . . .

 

برچسب ها :

جمله های دلتنگی عاشقانه دی

جمله های دلتنگی عاشقانه دی

من که نباشم دنیایک من کم داردتوکه نباشی من یک دنیاکم دارم. .

::
::
هرجا که میبینم نوشته است:خواستن توانستن است آتش میکیرم..خدایا یعنی اون نخواست که نشد…

 

==>> مشاهده جمله های دلتنگی عاشقانه دی . . .

 

برچسب ها :

متن های عاشقانه

متن های عاشقانه

گاهی وقتها دلم میخواهد بگویم: من رفتم ؛ باهات قهرم ، دیگه تموم!

دیگه دوستت ندارم …..
وچقدر دلم میخواهد بشنوم: کجا بچه لوس !؟ غلط میکنی که میری …..
مگه دست خودته ؟ رفتن به این راحتی نیست !
اما …. نمیدانم چه حکمتیست که آدمی
همیشه اینجور وقتها میشنود : به جهنم … !

 

==>> مشاهده متن های عاشقانه . . .

 

برچسب ها :متن های عاشقانه جدید آذر

متن های عاشقانه جدید آذر

منِ بیــــچاره مـــدت هـــاست کــــسی را مخـــــاطبِ

شعـرهایم کــــرده ام
کـــه خــــــیلی وقت است غــــــایب اســـــت !
گاهی آنچنان مزخرف میشوم که برای دیگران
قابل درک نیستم !
حتی عزیزترین کسم را از خودم میرانم !
اما…

 

==>> مشاهده متن های عاشقانه جدید آذر . . .

 

برچسب ها :