جمله های احساسی جدید

جمله های احساسی جدید

روزهایم گذشت ، اما روزگار از من نگذشت، ولی من از روزها و روزگار گذشتم

::
::
بعضی ها عددی هم نبودند ، ما آنها را به توان رساندیم ….
::
::
زندگی مثل بازی حکمه ، مهم نیست دست خوبی داشته باشی، مهم اینه که یار خوبی داشته باشی ، اینطوری شاید بازی باخته رو ببری

 

==>> مشاهده جمله های احساسی جدید . . .

 

برچسب ها :