جمله های غمگین گریه دار دی ۹۱

جمله های غمگین گریه دار دی ۹۱

دلم خوش بود :

اگرچه دستانش در دستانم نیست ، دلش که با من است !
وقتی دلش با من است یعنی تمام او از آن من است …
اما حالا نه دستانش در دستانم هست نه دلش با من !
چقدر سخت است تحمل اینکه به یکباره تهی شوی از او …

::

::
گاهی سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض…

 

==>> مشاهده جمله های غمگین گریه دار دی ۹۱ . . .

 

برچسب ها :