نکات و توصیه های مهم به مادران باردار

نکات و توصیه های مهم به مادران باردار

چگونه استرس های دوران بارداری را  کم تر کنیم:

بارداری به معنای شروع یک مرحله جدید در زندگی یک زن است. در دوران بارداری داشتن هیجان های مختلف. شرایط را برای پذیرش نقش والد بودن فراهم می کند و این امر کاملا طبیعی است. هرچند که گاه این تغییرات می تواند به بروز ترس و استرس زیاد در مادر منجر شود.

 

==>> مشاهده نکات و توصیه های مهم به مادران باردار . . .

 

برچسب ها :