قانون داشتن چند همسری در کشورها

در چه کشورهایی چند همسری قانونی است!؟ + نقشه
چند همسری به وضعیتی اطلاق می شود که یک مرد یا در موارد خیلی کمیاب یک زن بتواند بیشتر از یک همسر انتخاب کند. این پدیده ارتباط مستقیم با هنجارهای مذهبی دارد چرا که ازدواج در بیشتر جوامع با مناسک مذهبی به هم ارتباط دارد.
در بعضی از ملت ها مخصوصا  ملت های  مسلمان قانون بر اساس شرع چند همسری را مجاز می داند ولی  در آیین کاتولیک کاملا ممنوع است.

 

==>> مشاهده قانون داشتن چند همسری در کشورها . . .

 

برچسب ها :