جوک های خنده دار فک و فامیل داریم

جوک های خنده دار فک و فامیل داریم

به مامانم میگم : یادش بخیر بچه بودیم چقدر ما رو کتک زدیا !

شترق خوابوند در گوشم گفت : این دروغا چیه که میگی ؟ من کِی دستم روتون بلند شده ؟
::
::
پسر خالم ۲سالشه گرفتیمش با هزار زحمت آشغالای دماغشو خالی کردیم ، گریه میکنه گیر داده میگه بزارید سر جاش…

 

==>> مشاهده جوک های خنده دار فک و فامیل داریم . . .

 

برچسب ها :