اطلاعات بیشتر از کاشت ابرو

اطلاعات بیشتر از کاشت ابرو

محدودیت ها و مشکلاتی که در حال حاضر در تکنیک و روش انجام کاشت ابرو وجود دارد عبارتند از:

۱) با توجه به اینکه موهای کاشته شده از مناطق غیر از ابرو آورده شده اند و قدرت رشد آنها به دلیل جابجایی کاهش یافته است لذا فرد بایستی حداقل ۹– ۶ ماه صبر کند تا کاشت ابروهایش کاملاً جواب بدهد و سپس در مورد لزوم انجام مجدد کاشت ابرو برای پرکردن فاصله های خالی بین موهای کاشته شده تصمیم گیری کرد.

 

==>> مشاهده اطلاعات بیشتر از کاشت ابرو . . .

 

برچسب ها :