چگونه با فرزندان خود زندگی عاشقانه داشته باشیم؟

به طور حتم شما نیز دوست دارید یک زندگی عاشقانه و بسیار صمیمی با فرزندهای خود داشته باشید. اما رسیدن به چنین زندگی ساده نیست و نیازمند یک سری امور است. اگر می خواهید زندگی عاشقانه با فرزندهای خود داشته باشید در این مطلب با ما همراه باشید.

من و تو تنها نیستیم، پای شخص دیگری هم در میان است. نمی دانم؛ شاید هم اشخاص دیگر! ما باید یاد بگیریم با حضور آنها هم در حال و هوای روزهای دو نفره باقی بمانیم. اگر نتوانیم حس و حال نخستین روزهای زندگی را حفظ کنیم، به مرور زمان و آمدن این مهمانان دوست داشتنی، یکدیگر را فراموش خواهیم کرد. من اگر تو را از یاد ببرم، خودم را نادیده گرفته ام و تو اگر مرا به خاطر نیاوری، بزرگ ترین جفا را در حق خودت کرده ای. من و تو یک نفریم.

 

==>> مشاهده چگونه با فرزندان خود زندگی عاشقانه داشته باشیم؟ . . .

 

برچسب ها :