دلیل خیانت در زوج ها چیست؟

چرا خیانت در زن و شوهرهای ایرانی وجود دارد؟
طبق گزارش ها و آمار های که روان شناس ها و همچنین دادگاه های خانواده ارائه داده اند معلوم شده است که در ده سال اخیر خیانت کردن به همسر در جامعه ما سیر صعودی داشته و افزایش پیدا کرده است.
روانشناسان و متخصصان، از بین رفتن عشق و علاقه، عدم جذابیت همسر، سهل انگاری همسر، هوسرانی، عقده های جنسی، اخلاق و رفتار غیرقابل تحمل همسر، بی خطر شمردن خیانت، زیاده خواهی و تنوع طلبی را از دلایل اصلی خیانت و بی وفایی همسران به یکدیگر می دانند. 

 

==>> مشاهده دلیل خیانت در زوج ها چیست؟ . . .

 

برچسب ها :

اگر می خواهید یک رابطه عاشقانه داشته باشید بخوانید!

برای ازدواج کردن بی شک به یک رابطه عاشقانه بین هر دو طرف نیاز است تا آنها بتوانند مدت زیادی را با هم زندگی کنند و بتوانند یک دیگر را تحمل و با تفاوت های یکدیگر بسازند. اما آیا ما یاد گرفته ایم که چگونه یک رابطه عاشقانه برقرار کنیم؟
ایجاد روابط مستحکم یک علم و هنر است. عناصر رابطه صمیمانه به طور انتزاعی در ذهن ما شکل گرفته است اما به سختی می توانیم آنها را به صورت کاربردی در روابط و دوستی های خود به کار ببریم. ما در این مقاله راهکارهایی را برای موفق شدن در برقراری رابطه عاشقانه با همسرتان ارائه می کنیم :

 

==>> مشاهده اگر می خواهید یک رابطه عاشقانه داشته باشید بخوانید! . . .

 

برچسب ها :