دل نوشته های غمگین و احساسی

دل نوشته های غمگین و احساسی

بگذریم عزیزم!

سلام مرا به روز های تعلل ات برسان روی خوش غرورت را ببوس لج بازی های من هم بلند بلند سلام می رسانند وعده دیدارمان باشد راس ساعت پشیمانی

::
::
امروز باورم شد
که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را!
از من که گذشت…
اما…
هرجا که هستی
“خسته نباشی”!

 

==>> مشاهده دل نوشته های غمگین و احساسی . . .

 

برچسب ها :

دل نوشته های عاشقانه جدید

دل نوشته های عاشقانه جدید

مجموعه جدید جمله های زیبا عاشقانه…

رسم “خوب ها” همین است:
حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی…
::
::
وقتی گریه میکنی زیباتر میشوی…
اما بخند، من به همان زیبا که “تر” نیست قانعم !

 

==>> مشاهده دل نوشته های عاشقانه جدید . . .

 

برچسب ها :