دلیل خیانت در زوج ها چیست؟

چرا خیانت در زن و شوهرهای ایرانی وجود دارد؟
طبق گزارش ها و آمار های که روان شناس ها و همچنین دادگاه های خانواده ارائه داده اند معلوم شده است که در ده سال اخیر خیانت کردن به همسر در جامعه ما سیر صعودی داشته و افزایش پیدا کرده است.
روانشناسان و متخصصان، از بین رفتن عشق و علاقه، عدم جذابیت همسر، سهل انگاری همسر، هوسرانی، عقده های جنسی، اخلاق و رفتار غیرقابل تحمل همسر، بی خطر شمردن خیانت، زیاده خواهی و تنوع طلبی را از دلایل اصلی خیانت و بی وفایی همسران به یکدیگر می دانند. 

 

==>> مشاهده دلیل خیانت در زوج ها چیست؟ . . .

 

برچسب ها :