عواملی که باعث می شود میل جنسی مردان کاهش یابد؟

عملکرد جنسی مردان
افسردگی
مغز مرکز اصلی در ایجاد و پردازش تحریکات جنسی است. در حقیقت هیجان و اشتیاق جنسی از مغز آغاز می شود. بیماری  افسردگی تمایلات جنسی را کاهش داده و در اغلب موارد منجر به اختلالات نعوظ در مردان می شود. از سوی دیگر بسیاری از داروهایی که در درمان افسردگی به کار می روند نیز می توانند تحریکات جنسی را مهار کرده و نعوظ را با مشکلاتی همراه سازند.

 

==>> مشاهده عواملی که باعث می شود میل جنسی مردان کاهش یابد؟ . . .

 

برچسب ها :