اندام دختران زیبا برای تبلیغات در ژاپن

 استفاده ابزاری از اندام دختران زیبا در ژاپن!
شغل عجیب دختران ژاپنی حمل برچسبهای تبلیغاتی شرکتهای بزرگ تجاری است. آنها برای این کار دامنی کوتاه می پوشند و مدت ۸ ساعت این برچسب ها را روی پاهای خود می چسبانند.
هر چند ژاپنی ها همیشه به دلیل کارهای تعجب آور تبلیغاتی معروف بوده اند ولی استفاده از این راهها ی تبلیغاتی خیلی جالب و باور نکردنی به نظر می آید.

 

==>> مشاهده اندام دختران زیبا برای تبلیغات در ژاپن . . .

 

برچسب ها :