متن درباره حضرت فاطمه زهرا مخصوص محرم

متن درباره حضرت فاطمه زهرا مخصوص محرم

یا فاطمه بعد از نبی، غمخانه شد کاشانه ات
چون شمع گریان سوختی، ای عالمی پروانه ات
چون ‌خصم دون شد حمله‌ور،خود آمدی‌در پشت در
زین ره کند شرمی مگر، آن دشمن دیوانه ات
با ناله، ای خیرالنّسا، گفتی که ای فضّه بیا
آندم که افتادی ز پا، در آستان خانه‌ات
گشتی تو قربان علی، در حفظ جان آن ولی
کردی دفاع مشکلی، با محسن دردانه‌ات
آزرده و دامن کشان، رفتیّ و چشمت درفشان
قبر نهانت یک نشان، از مرگ مظلومانه ات
فرزند دلبندت حسن، خونین جگر، گلگون کفن…
هفتاد تیرش بر بدن، شد رانده از کاشانه‌ ات
عطشان حسینت کشته شد، با خون خود آغشته شد
تا حشر سوزد عالمی، از داغ آن ریحانه‌ات
گلچین – دیوان حسان…

 

==>> مشاهده متن درباره حضرت فاطمه زهرا مخصوص محرم . . .

 

برچسب ها :