طنز:جالب یه زن هم نداریم

طنز:جالب یه زن هم نداریم

یه زن نداریم غر بزنیم این چیه ناهار درست کردی؟

::
یه زن نداریم وقتی مریضیم پاشویمون کنه تا صبح هم بالا سرمون دعا کنه
::
یه زن نداریم تا ما نیایم شام نمی خوره

 

==>> مشاهده طنز:جالب یه زن هم نداریم . . .

 

برچسب ها :