جمله های کوبنده و گریه دار دی ۹۱

جمله های کوبنده و گریه دار دی ۹۱

مغرورباش،دورازدست رس باش،مبهم باش،سرسنگین باش،خاکی که باشی آسفالتت میکنند وازرویت ردمی شوند…

::

::
دیگرصاف راه نمی روم
مهم نیست بگویند:سالم نیست!
مهم این است که..
تومیدانی غم نبودنت
کمرم را خم کرد…

 

==>> مشاهده جمله های کوبنده و گریه دار دی ۹۱ . . .

 

برچسب ها :