متن های غمگین دلهره آور

متن های غمگین دلهره آور

اگر با گرگ ها زندگی میکنی زوزه کشیدن را بیاموز ، من در روزگاری زندگی میکنم که فقط خدایش از پشت خنجر نمیزند!

::
::
کارم آنقدر گره خورده خدا، که به یک ” کن فیکون ” محتاجم

 

==>> مشاهده متن های غمگین دلهره آور . . .

 

برچسب ها :

جمله های دلتنگی گریه آور جدید

جمله های دلتنگی گریه آور جدید

این روزها تلخ می گذرد، دستم می لرزد ازتوصیفش !

همین بس که :
نفس کشیدنم دراین مرگ تدریجی، مثل خودکشی است، باتیغ کند…
::
::
به گدایی گفتنددوستی به چه معناست؟گفت من اگردوستی داشتم دست گدایی به طرف مردم درازنمیکردم…

 

==>> مشاهده جمله های دلتنگی گریه آور جدید . . .

 

برچسب ها :

اس ام اس های گریه آور غمگین

اس ام اس های گریه آور غمگین

آدم های این سرزمین سردند

نگاه هایشان..
حرفهایشان…
همه بوی سردی میدهد.
عشق دراین سرزمین بی معناست،فقط محبتشان این است ک برای زخمهایت نمکدان می آورند همین…

 

==>> مشاهده اس ام اس های گریه آور غمگین . . .

 

برچسب ها :جمله های غمگین گریه دار دی ۹۱

جمله های غمگین گریه دار دی ۹۱

دلم خوش بود :

اگرچه دستانش در دستانم نیست ، دلش که با من است !
وقتی دلش با من است یعنی تمام او از آن من است …
اما حالا نه دستانش در دستانم هست نه دلش با من !
چقدر سخت است تحمل اینکه به یکباره تهی شوی از او …

::

::
گاهی سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض…

 

==>> مشاهده جمله های غمگین گریه دار دی ۹۱ . . .

 

برچسب ها :