جمله های فاز سنگین

جمله های فاز سنگین

مجموعه جمله های احساسی و غمگین جدید…

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ !
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻣﯿﺪﻫﺪ…
::
::
هر آدمی توی زندگیش یه نفری رو داره که نداره…
::
::
عقربه های ساعت خسته از تکرار
اما مرگ است خاموشی این تکرار

 

==>> مشاهده جمله های فاز سنگین . . .

 

برچسب ها :