شعر های عاشقانه درمورد باران

شعر های عاشقانه درمورد باران

baro شعر های عاشقانه درمورد باران

مجموعه شعر ها عاشقانه درباره روز های بارانی

آسمان رعدی زد
ابرها غریدند
قطرات باران
نم نم باریدند
بوی آب و کاهگل
تق تق شیروانی
ناله ناودانی
توی کوچه پیچید
کاشکی دلها نیز
چون هوای کوچه
پس از این باریدن
بوی پاکی میداد…

 

==>> مشاهده شعر های عاشقانه درمورد باران . . .

 

برچسب ها :