شعر های عاشقانه درمورد باران

شعر های عاشقانه درمورد باران

مجموعه شعر ها عاشقانه درباره روز های بارانی

آسمان رعدی زد
ابرها غریدند
قطرات باران
نم نم باریدند
بوی آب و کاهگل
تق تق شیروانی
ناله ناودانی
توی کوچه پیچید
کاشکی دلها نیز
چون هوای کوچه
پس از این باریدن
بوی پاکی میداد…

 

==>> مشاهده شعر های عاشقانه درمورد باران . . .

 

برچسب ها :