شعر های اربعین

شعر های اربعین

اصلا حسین جنس غمش فرق می کند

این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند
شاعر شدم که شعر بگویم برایشان
این خانواده محتشمش فرق می کند
این جا گدا همیشه طلبکار می شود

 

==>> مشاهده شعر های اربعین . . .

 

برچسب ها :