اس ام اس های زیبابرای دوستی

اس ام اس های زیبابرای دوستی

 دل اگر بستی ، محکم نبند ، مراقب باش گره کور نزنی، او میرود، تو میمانی و یک گره کور

::
::

در رویاهایت جایی برایم باز کن، جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد، خسته شدم از بی جایی !
::
::

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم / نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی / چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی / نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی

::
::

 

==>> مشاهده اس ام اس های زیبابرای دوستی . . .

 

برچسب ها :

اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه

دل اگر بستی ، محکم نبند ، مراقب باش گره کور نزنی، او میرود، تو میمانی و یک گره کور
::
::
در رویاهایت جایی برایم باز کن، جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد، خسته شدم از بی جایی !
::
::
من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم / نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی / چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی / نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی

 

==>> مشاهده اس ام اس های عاشقانه . . .

 

برچسب ها :