اس ام اس های عاشقانه بهمن ۹۱

اس ام اس های عاشقانه بهمن ۹۱

میدانم داشتنت آرزوی محالیست اما به دوست داشتنت که میتوانم افتخارکنم . . .
::
::
آرزو کن با من
که اگر خواست زمستان برود
گرمی ِ دست ِ تو اما باشد
آرزو کن با من
“ما” ی ما ” من” نشود
سایه ات از سر ِ تنهایی ِ من کم نشود

 

==>> مشاهده اس ام اس های عاشقانه بهمن ۹۱ . . .

 

برچسب ها :

جمله های عاشقانه بهمن ۹۱

جمله های عاشقانه بهمن ۹۱

از گدایی پرسیدند بدبخت تر از تو کسی هست؟ خندید و گفت: آری ، عاشقی که به عشقش نرسد!

::
::
آرزو دارم خورشید رهایت نکند ، غم صدایت نکند ، ظلمت شام سیاهت نکند ، و تو را از دل آن کس که دلت در تن اوست ، حضرت دوست جدایت نکند

 

==>> مشاهده جمله های عاشقانه بهمن ۹۱ . . .

 

برچسب ها :