اس ام اس های عاشقانه انگلیسی جدید

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی جدید

Love is non stop like sea
Its trust like blind
Its shine like star
Its warm like sun
Its soft like flower
AND
Its beautiful like YOU
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه
عشق مثل ستاره میدرخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست
::
::
Don’t fall in love with someone you can live with
fall in love with someone you can’t live without
عاشق کسی نباش که بتونی باهاش زندگی کنی
عاشق کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی
::
::
Love is like heaven , but it can hurt like hell
عشق همچون بهشت است اما می تواند مانند جهنم عذاب آور باشد
::
::

 

==>> مشاهده اس ام اس های عاشقانه انگلیسی جدید . . .

 

برچسب ها :

اس ام اس انگلیسی

اس ام اس انگلیسی

There is no remedy for love but to love more
هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر
::
::
عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود
love is something silent , but it can be louder than anything when it talks
::
::
to tell someone howmuch you love,
how much you care.
Because when they””regone,
no matter how loud you shout and cry,
they won””thear you anymore
به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری
و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی
چون زمانی که از دستش بدی
مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی
اون دیگر صدایت را نخواهد شنید
::
::

 

==>> مشاهده اس ام اس انگلیسی . . .

 

برچسب ها :

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی

In life luv is neither planned nor does it happen for a reason but when the luv is real it becomes your plan for life n reason for living
توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته…اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون
::
::
To Luv some1 is madness, 2b loved by some1 is a Gift
Loving some1 who loves u is a duty, but being loved by some1 whom u luv is LIFE
دوست داشتن یه نفر دیوونگیه، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست، اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه
::

 

==>> مشاهده اس ام اس های عاشقانه انگلیسی . . .

 

برچسب ها :