شعر های عاشقانه مخصوص لحظات بارانی

شعر های عاشقانه مخصوص لحظات بارانی


مجموعه بهترین و عاشقانه ترین اشعار درباره باران

می بری، هر چه به دلخواه به جا می ماند
می روی فاصله ها راه به جا می ماند
خرمن هستی من سوخت ندانستی هیچ
که از این حادثه یک آه به جا می ماند
رد او را تو از ان قافله ی رفته نجوی
همه در حافظه ی چاه به جا می ماند
شب که تا صبح خیال تو مرا می خواند
روزها خاطره ی ماه به جا می ماند
غم من شهر شما نیست دلم گم شده است
این همان است که بی گاه به جا می ماند
خواستم تا غزلی ساخته باشم با اشک
درد این قصه ی کوتاه به جا می ماند

 

==>> مشاهده شعر های عاشقانه مخصوص لحظات بارانی . . .

 

برچسب ها :