جوک های خنده دار به زبان شیرین مازندرانی

جوک های خنده دار به زبان شیرین مازندرانی

مجموعه جوک های خنده دار با لحجه شیرین مازندرانی

اخرین پیام ماهواره امید:شمه سواد دله برینم من گوم بویمه
::
::
تعارف مازندرانی ها برای نگه داشتن مهمان:
جان من شلوار ره در بیار
::
::
“مردم کیجائون شی بکردنه بوردنه ته هی بخس”
جمله مادران مازنی هنگام بیدار کردن دخترانشان

 

==>> مشاهده جوک های خنده دار به زبان شیرین مازندرانی . . .

 

برچسب ها :