جوک های خنده دار به زبان شیرین مازندرانی

جوک های خنده دار به زبان شیرین مازندرانی

mzn جوک های خنده دار به زبان شیرین مازندرانی

مجموعه جوک های خنده دار با لحجه شیرین مازندرانی

اخرین پیام ماهواره امید:شمه سواد دله برینم من گوم بویمه
::
::
تعارف مازندرانی ها برای نگه داشتن مهمان:
جان من شلوار ره در بیار
::
::
“مردم کیجائون شی بکردنه بوردنه ته هی بخس”
جمله مادران مازنی هنگام بیدار کردن دخترانشان

 

==>> مشاهده جوک های خنده دار به زبان شیرین مازندرانی . . .

 

برچسب ها :