جوک خنده دار جدید درباره دخترا

جوک خنده دار جدید درباره دخترا

این مطلب فقط جنبه طنز دارد

تحقیقات نشون داده شوهران سیگاری تمایل بیشتری به گذاشتن آشغالا جلوی در دارند… پس شوهر سیگاری هم امتیازات خودشو داره… آما کو شوهر؟ خخخخخ
::
::
داشـــتم توی یه خیابونی رد میشدم همینطور که میرفتم اون طرف خیابون دخــــــتره یه جیغی کشید
من : سریع پریدم طرف دختره خانوووووووم چیزی شده؟
دختره : نــــــــــه
من : پس چــــــــــــــــی شد؟
دختره : توروخدا بیا زیر درخت این گربه چقدر نازه!
ای خدا شکرت دختر نشدیم

 

==>> مشاهده جوک خنده دار جدید درباره دخترا . . .

 

برچسب ها :