شعر های عاشقانه جدید

شعر های عاشقانه جدید

مجموعه جدید شعر های عاشقانه وبژه اذر ماه…

همچو نی مینالم از سودای دل
آتشی در سینه دارم جای دل
من که با هر داغ پیدا ساختم
سوختم از داغ ناپیدای دل
همچو موجم ، یک نفس آرام نیست
بس که طوفان زا بود دریای دل
دل اگر از غم گریزد وای من
غم اگر از دل گریزد وای دل
ما ز رسوایی بلند آوازه ایم
نامور شد هرکه شد رسوای دل

 

==>> مشاهده شعر های عاشقانه جدید . . .

 

برچسب ها :

متن های عاشقانه جدید

متن های عاشقانه جدید

مجموعه متن ها و نوشته های عاشقانه

همچو نی مینالم از سودای دل
آتشی در سینه دارم جای دل
من که با هر داغ پیدا ساختم
سوختم از داغ ناپیدای دل
همچو موجم ، یک نفس آرام نیست
بس که طوفان زا بود دریای دل
دل اگر از غم گریزد وای من
غم اگر از دل گریزد وای دل
ما ز رسوایی بلند آوازه ایم
نامور شد هرکه شد رسوای دل

 

==>> مشاهده متن های عاشقانه جدید . . .

 

برچسب ها :

شعر های عاشقانه درمورد باران

شعر های عاشقانه درمورد باران

مجموعه شعر ها عاشقانه درباره روز های بارانی

آسمان رعدی زد
ابرها غریدند
قطرات باران
نم نم باریدند
بوی آب و کاهگل
تق تق شیروانی
ناله ناودانی
توی کوچه پیچید
کاشکی دلها نیز
چون هوای کوچه
پس از این باریدن
بوی پاکی میداد…

 

==>> مشاهده شعر های عاشقانه درمورد باران . . .

 

برچسب ها :شعر های عاشقانه برای روز بارانی

شعر های عاشقانه برای روز بارانی

هوا گرفته بود و باران میبارید ،
کودکی اهسته گفت :
خدا گریه نکن درست میشه…

 

==>> مشاهده شعر های عاشقانه برای روز بارانی . . .

 

برچسب ها :شعر زیبا مخصوص روز بارانی

شعر زیبا مخصوص روز بارانی

شعر های بسیار زیبا و احساسی در مورد باران

چتر ها را باید بست ،
زیر باران باید رفت .
فکر را ، خاطره را زیر باران باید برد .
با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت .
دوست را ، زیر باران باید دید .
عشق را زیر باران باید جست .
زیر باران باید با زن خوابید .
زیر باران باید بازی کرد .
زیر باران باید چیز نوشت ، نیلوفر کاشت.

 

==>> مشاهده شعر زیبا مخصوص روز بارانی . . .

 

برچسب ها :

صفحه 3 از 3123