جوک های پ ن په دی

جوک های پ ن په دی

به یارو راننده میگم: آقا اگه میشه یکم سریعتر. الان هواپیما میپره… میگه: بسلامتی مسافرین؟

… پــ نه پـــ… فندک هواپیما دیشب دستم جامونده، میرم بدم به رانندش!
::
::
گوشه حیاط عین گداها نشستم رفیقم اومده میگه بیکاری؟میکم پ ن پ استاد دانشگاهم منتظرم شاگردام برن سر کلاس منم برم درسو شروع کنم.

 

==>> مشاهده جوک های پ ن په دی . . .

 

برچسب ها :

جوک های په نه په

جوک های په نه په

مگس نشسته رو برنج به خواهرم میگم : مگـــــس، میگه بکشمش ؟

پــَـَــــ نه پــََـَـــــــ زشته برنج خالی بخوره یکم خورشت بریز واسش !
::
::
رفتیم پایگاه انتقال خون میگه شمام اومدین خون بدین؟ پـــ نه پــ ما پشه ایم اومدیم مهمونی…!

 

==>> مشاهده جوک های په نه په . . .

 

برچسب ها :