اس ام اس روز برفی

اس ام اس روز برفی

دنبال من می گردی و حاصل ندارد !

موجی که عاشق می شود ساحل ندارد !
باید ببندم کوله بار رفتنم را
مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد
من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی
از برف اگر آدم بسازی دل ندارد !
::
::

تا وقتی تو هستی که دستانم را بگیری ، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم !
کاش تابستانها هم برفی بود !

 

==>> مشاهده اس ام اس روز برفی . . .

 

برچسب ها :