ساخت رنگ موی قهوه ای با پوسته قرمز

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برای رنگ موی قهوه ای با تم قرمز چه رنگ هایی را با هم ترکیب کنیم؟

یکی از کاربران سایت سوالی از ما پرسیده بود مبنی بر این که برای ساخت رنگ موی قهوه ای با تم قرمز چه رنگ هایی را باید با هم ترکیب کرد؟

نکات آرایشی

در ادامه می توانید جواب این سوال را بخوانید.

سوال کاربر :
موهای من سفیدی زیاد داره آیا می تونم رنگ مو قهوه اى تیره با سایه آبنوسى ( قهوه ای تیره با تم قرمز ) بزارم؟ از چه ترکیب رنگی انتخاب کنم تا رنگ مو قهوه اى تیره با سایه آبنوسى داشته باشم؟

آموزش نکات آرایشی

جواب : 
بله این امکان وجود داره رنگ طبیعی شماره ۵ و رنگ دودی شماره ۵ و کمی رنگ بنفش به شما قهوه ای تیره با سایه آبنوسی می دهد

جدیدترین نکات آرایشی

ارسال نظر