جمله های تاثیر گذار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جمله های تاثیر گذار

صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست.

::
::
وقتی شخصی گمان کرد که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده کند.

::
::

کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد.

::
::
کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.

::
::

بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی.

::
::
هرگاه مشکلی را مطرح می کنید، برای رفع آن هم راه حلی پیشنهاد کنید.

::
::

کیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه کارها در همان بار اول.

::
::
آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید.

::
::

اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید.

::
::
خانه ات را برای ترساندن موش، آتش مزن.

::
::

خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی کنید از خودتان بهتر شوید.

::
::
اینجا، کار تمام نشده است، حتی آغاز پایان هم نیست، اما شاید پایان آغاز باشد.

::
::

خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد.

::
::
تنها راهی که به شکست می‌انجامد، تلاش نکردن است.

::
::

درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید، نه بر اساس برگهایش.

::
::
از لجاجت بپرهیزید که آغازش جهل و پایانش پشیمانی است.

::
::

اگر هر روز راهت را عوض کنی، هرگز به مقصد اصلی نخواهی رسید.

::
::
کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریح بیابند، دیر یا زود وقت خود را صرف معالجه می کنند.

::
::

انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیال می‌کند دیگران را فریب داده است.

::
::
کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دو پایش بشکند.

::
::

هرکه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد.

::
::
کسی که به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است.

::
::

اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت.

::
::
اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم.

ارسال نظر